Dags för Vårens program 2016
Kungl. Vetenskapsakademien

Sedan flera år tillbaka hjälper Fräulein Design att ta fram ett program för vår- och höstprogrammet som Kungl. Vetenskapsakademien skickar ut i form av en vikfolder som kan sättas upp på väggen bland annat. Inför varje vår- och höstprogram väljer vi ut en ny färg ifrån KVA:s färgpalett!

 

varensprogr.KVA-2014–2016